Gospodarstwo Agroturystyczne

Barbara i Jan Ossowscy

Przetargi i Zapytania Ofertowe

W ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) gospodarstwo prowadzi sprzedaż własnych produktów rybnych wędzonych oraz przetworzonych. Z pomocą środków unijnych z programu operacyjnego Rybactwo i Morze przystosowano budynek gospodarczy do potrzeb przetwórstwa. W znacznym stopniui ta działalność zwiększyła dochody gospodarstwa oraz poprawiła rentowność gospodarstwa.