Gospodarstwo Agroturystyczne

Barbara i Jan Ossowscy

REGULAMIN ŁOWISKA


1. Łowiska są czynne w od godz. 7.00 do 1 godziny przed zmrokiem.

2. Warunkiem rozpoczęcia wędkowania jest zgłoszenie się do osoby obsługującej łowisko celem wpisania się personalnie do książki pobytu.

3. Na teren łowiska wchodzimy z niezbędnym sprzętem, wraz z akcesoriami (wnoszonymi wyłącznie w koszu).

4. Jeżeli wędkujący wnosi na łowisko pokrowce na wędki torby itp. przy wyjściu z łowiska zobowiązany jest do otworzenia w/w wyposażenia bez wezwania w celu kontroli.

5. Łowienie ryb odbywa się na 2 stawach do tego celu przeznaczonych.

6. Do chwili zapłaty, ryby uznawane są za własność gospodarstwa (właściciele zastrzegają sobie prawo kontroli złowionych ryb na każdym etapie wędkowania)

7. Wszystkie złowione ryby należy przetrzymywać wyłącznie w siatkach przeznaczonych do tego celu (do momentu dostarczenia ich na wagę).

8. W przypadkach wątpliwych, zastrzegamy sobie prawo kontroli bagażu osobistego (w tym również kontroli samochodu).

9. W przypadku stwierdzenia kradzieży ryb ich cena wzrasta 10-krotnie w stosunku do cennika ryb.

10. Właściciele gospodarstwa nie odpowiadają za samochody pozostawione na parkingu.

11. Nie ponosimy odpowiedzialności za osoby nieletnie pozostawione bez opieki, przebywające na terenie (łowiska) gospodarstwa.

12. Na stanowisku wędkarskim, wędkarz pozostawia po sobie porządek!

13. Po zakończonym połowie ryb należy zwrócić pobrane wyposażenie.

14. Osoby towarzyszące, które obsługują wędki, podbieraki uważamy za osoby łowiące.

15. Wszelkie uwagi, prośby, spostrzeżenia należy kierować do osoby obsługującej łowisko lub właścicieli gospodarstwa.

16. Jeżeli wędkujący podejmie się wędkowania, uznajemy iż przyjął on regulamin do stosowania w całości.

17. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia wędkującego od jego przestrzegania.